รฟม. มอบใบประกาศเกียรติบัตรชมเชย รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี63

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบเกียรติบัตรชมเชย รางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่มีผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี ในปี 2563 โดยมอบรางวัลชมเชยด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 รางวัลให้แก่ กิจการร่วมค้า CKST สัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และมอบรางวัลชมเชยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจำนวน 1 รางวัลให้แก่ นายสิรภพ คณะวงศ์ กิจการร่วมค้า CKST สัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าด้วยความเอาใจใส่ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป

On Trend

Related Posts