รฟม. ยกระดับด้านความปลอดภัย ได้รับใบอนุญาตหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอยภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. ได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งมีบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร ทั้งนี้ รฟม. สามารถจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับหน่วยงานที่ รฟม. เป็นผู้กำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ และยังสามารถออกใบรับรองให้กับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมได้ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.2556 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เพื่อเป็นการยกระดับด้านความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำงานที่เป็นความปลอดภัยตามกฎหมาย โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. หรือ โทร 0 2716 4000 ต่อ 3033

On Trend

Related Posts