รฟม. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้าง รฟม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี บริเวณสถานีแยกปากเกร็ด สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีมีนบุรี ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ และอาคารจอดแล้วจร ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 58.78 และงานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 52.64 (ณ สิ้นพฤษภาคม 2563)


Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories