รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกศรีอุดม ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก 1 – 30 เม.ย.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณแยกศรีอุดม ถึง ซอยศรีนครินทร์ 58 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมสถานี (Walk Way) สำหรับสถานีศรีอุดม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก บริเวณแยกศรีอุดม ถึง ซอยศรีนครินทร์ 63 ในวันที่ 1 – 7 และวันที่ 15 – 21 เมษายน 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ ดังนี้
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกศรีลาซาล ให้ใช้อุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ต้องการมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า และตรงไปกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 จากนั้นให้ใช้อุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม ทดแทน
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนอุดมสุข ที่ต้องการมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า และตรงไปกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 จากนั้นให้ใช้อุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม ทดแทน
  1. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยศรีนครินทร์ 58 ถึง แยกศรีอุดม ในวันที่ 8 – 14 และวันที่ 22 – 30 เมษายน 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ ดังนี้
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกพัฒนาการ ให้ใช้อุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ที่ต้องการมุ่งหน้าถนนอุดมสุข ให้ใช้อุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม และตรงไปกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 จากนั้นตรงเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก และเลี้ยวขวา บริเวณแยกศรีอุดม ทดแทน
  • ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ที่ต้องการมุ่งหน้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ให้ใช้อุโมงค์ลอดทางแยกศรีอุดม และตรงไปกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 จากนั้นตรงเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก และเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกศรีอุดม ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline