รฟม. แถลงกรณีการประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงกรณีการประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน –ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นนั้น รฟม. ขอเรียนชี้แจงว่า ในการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ รฟม. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย รฟม. และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา รฟม. ได้มีการประสานงานเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตามข้อตกลงคุณธรรมมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การสื่อสารกับผู้สังเกตการณ์มีความคลาดเคลื่อน จึงทำให้เอกสารบางรายการส่งไปไม่ถึงผู้สังเกตการณ์ และถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามระบบข้อตกลงคุณธรรม ดังนั้น รฟม. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ครบถ้วน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รฟม. จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยในการดำเนินการตามขั้นตอนประกวดราคาครั้งใหม่นี้ รฟม. จะดำเนินการทันที และจะเร่งรัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ให้เป็นไปตามกำหนดการณ์ในแผนงานเดิมโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

ทั้งนี้ รฟม. จะยังคงยึดมั่นปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่รัฐจะได้รับโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories