รฟม. ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ Mr. Yukihisa Hirose เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย Mr. Kenji Hamamoto Director for Office of Project Development,International Policy and Project Division, Railway Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) และ Mr. Koji Kobayashi ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA ในการศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และเยี่ยมชมการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินของสถานี รฟม. และการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จ (Segment) ที่สถานีเคหะรามคำแหง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ จากนั้นเดินทางไปเยียมชมสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ฯ อีกด้วย