รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานขอนแก่น

261 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รองโฆษกกระทรวงฯ คณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่น ระบบสายพานลำเลียง ระบบตรวจเช็คสัมภาระ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินงานความปลอดภัยท่าอากาศยาน งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ อาคารจอด สะพานเชื่อมอาคาร งานปรับผังภูมิทัศน์ การปรับปรุงอาคารหลังเก่า จุดบริการอำนวยความสะดวกรถโดยสารประจำทางสาธารณะภายในท่าอากาศยานฯ ได้เน้นย้ำการควบคุมดูแลงานห้องทรงงาน ห้องรับรอง และการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมโดยมี ว่าที่ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานข่อนแก่น ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ สรุปรายงานและต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น กระทรวงคมนาคม ได้มอบให้ ทย. จัดทำแผนการก่อสร้างและปรับปรุง สนามบินขอนแก่น เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น เป็นอาคาร 3 อาคาร แยกเป็นอาคารจอดรถ 7 ชั้น อาคารสำนักงานและพิธีการบินมี 3 ชั้น และอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานสายการบินและสำนักงานของกรมท่าอากาศยานประจำ จ.ขอนแก่น โดยอาคารหลักที่ใช้ปฏิบัติการการบินเป็นอาคารเดิมขยายการก่อสร้างแบ่งเป็นชั้นที่ 1 เป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้า

ชั้นที่ 2 เป็นอาคารผู้โดยสารขาออก มีเคาน์เตอร์เช็กอิน 24 จุด เพิ่มที่พักผู้โดยสารหลังจากตรวจบัตรโดยสารให้เหมาะสมกับหลุมจอดเครื่องบิน 6 หลุมจอด และ 6 GATE สามารถจอดอากาศยานได้ 12 ลำในเวลาเดียวกัน เพิ่มที่ทำการศุลากรและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจท้องที่ ชั้นที่ 3 เป็นที่ตั้งของสำนักงานสายการบินและสำนักงาน ทย. อาคารผู้โดยสารใหม่สามารถรองรับให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณ 5 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories