รมว.คมนาคม ให้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเข้าพบ เพื่อขอความช่วยเหลือ สนับสนุนแรงงานคนพิการ

256 views

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเข้าพบ เพื่อขอความช่วยเหลือ สนับสนุนแรงงานคนพิการและส่งเสริมการฝึกอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายพิพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เข้าพบ เพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมหารือแนวทางการสนับสนุนแรงงานคนพิการและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแพ้ว และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล นางธีระสิน แสงรังษี ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร และผู้แทนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มีสมาชิกกว่า 50 คน และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ขอเข้าพบ เพื่อให้กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ดำเนินการส่งเสริมแรงงานผู้พิการ สนับสนุนการฝึกอาชีพและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมาตรา 33 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทางสมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือรายละเอียดโครงการที่ต้องการให้ บกท. สนับสนุน ผ่านทางกรมการจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง บกท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนโครงการอบรมอาชีพของสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง จัดพื้นที่ส่วนกลางให้ผู้พิการจำหน่ายสินค้า และนำเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา ๓๔ แทนการจ้างงานคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ตนและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาของคนพิการและนำไปสู่การแก้ไขสนับสนุนส่งเสริมคนพิการต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories