รมว.คลังติดตามการดำเนินโครงการ เราชนะ จ.แม่ฮ่องสอน

212 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ “เราชนะ” ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งติดตามการให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ณ จุดบริการลงทะเบียนของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คลังเขต 5 คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ คบจ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564