รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงการยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณียกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่า แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับที่จะนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) และถูกประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ยื่นเรื่องให้เลื่อนการประชุม ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม work shop ได้ แผนฟื้นฟู ขสมก. ที่จะ work shop ในวันนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. แผนฟื้นฟูปรับปรุงนี้ เป็นแผนฟื้นฟูที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้บริการราคาถูกลง สามารถเดินทาง ด้วยรถ ขสมก. ทั้งระบบ ในราคาวันละ 30 บาท ตลอดทั้งวัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว จำนวนสายรถ หากเป็นตั๋วรายเดือนจะราคาเพียง 750 บาท หรือคิดเป็นวันละ 25 บาท

2. แผนฟื้นฟูปรับปรุงนี้ ไม่มีการก่อหนี้สาธารณะ เพราะไม่มีการซื้อรถ 3,500 คัน ตามที่แผนฟื้นฟูฉบับเดิมเสนอไว้ แต่จะใช้วิธีบริหารจัดการจ้างรถมาวิ่งแทน ซึ่งจะไม่มีภาระซ่อมบำรุงและค่าซื้อรถ

3. แผนฟื้นฟูปรับปรุงนี้ จะมีการปรับสายทางให้รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ไม่วิ่งทับซ้อนกัน ซึ่งจะสามารถลดจำนวนรถเมล์ ซึ่งเดิมจดทะเบียนอนุญาตไว้ ประมาณ 6,000 คัน เหลือเพียง 3,000 – 3,500 คัน

4. แผนฟื้นฟูฉบับใหม่ กำหนดให้รถเมล์ที่จะจ้างเช่าวิ่งต้องเป็นรถที่ใช้พลังงานที่ไม่สร้าง ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ NGV และเป็นรถปรับอากาศเท่านั้น

5. แผนฟื้นฟูฉบับนี้ ดูแลสวัสดิการของพนักงานแบบเดียวกับแผนฟื้นฟูฉบับก่อน เสนอไว้ ทุกประการ

เสียดายที่วันนี้ไม่สามารถจัดประชุม work shop ได้ ทำให้การฟื้นฟู ขสมก. ต้องล่าช้าออกไปอีกและรถเมล์ ก็ไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ยังเป็นรถร้อน ราคาแพงกว่ารถปรับอากาศที่แผนฟื้นฟูใหม่ เสนอมา ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ว่าต้องการสิ่งใด แต่ขอให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและการฟื้นฟูกิจการ ขสมก. แล้วจะกำหนดวันจัดประชุมทำ work shop ต่อไปโดยเร็วที่สุด

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts