“วีรศักดิ์”ประกาศปี 63 เป็นปีหนูทองของคนตัวเล็ก ลุยฟื้นเศรษฐกิจฐานรากทุกมิติ กางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกประเภทธุรกิจ และผลักดันขึ้นทะเบียน GI ปี 63 อีก 18 สินค้าจาก 17 จังหวัด

46 views

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในปี 2563 ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเ