ศาลล้มละลายกลาง ไต่สวนฟื้นฟูกิจการการบินไทย นัดแรกแล้ว!

540 views

หลังจากที่ บมจ.การบินไทย ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฯ เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ ล่าสุดวันนี้ (17 ส.ค.) ศาลล้มละลายกลางเริ่มไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย นัดแรกแล้วเมื่อเวลา 10.15 น. โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(DD) การบินไทย และ นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการการบินไทย เป็นผู้ขึ้นให้การ เพื่อขออนุมัติใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การบินไทยควรได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ 2.ควรแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอหรือไม่

นอกจากนี้ยังได้เสนอชื่อนายปิยะสวัสดิ์ และ นายชาญศิลป์ เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมด้วยพยานอีก 3 คนขึ้นให้การ ประกอบด้วย นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี การบินไทย , บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ร่วมจัดทำแผนฟื้นฟู และ บริษัทดีลอยท์ ในฐานะผู้สอบบัญชี

ส่วนการพิจารณาคดีมีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพิจารณาคดีเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ผู้ยื่นคัดค้าน และผู้ที่มีเอกสารหลักฐานที่ต้องการยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเท่านั้น

ก่อนหน้านี้นายชาญศิลป์ เปิดเผยว่า สายการบินมีความมั่นใจและความพร้อมที่จะเข้ารับการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันนี้ โดยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจำเป็นทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อศาลล้มละลายกลางอย่างเต็มที่ แม้จะมีเจ้าหนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการราว 10% ของมูลหนี้ และที่ผ่านมาการบินไทยได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหนี้ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยอย่างถูกต้องและทั่วถึง

พร้อมคาดใช้เวลาราว 1-2 สัปดาห์ก่อนศาลจะมีคำสั่งออกมา และการบินไทยจะเข้าสู่กระบวนการเปิดให้เจ้าหนี้แจ้งมูลหนี้กับการบินไทย โดยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการแจ้งมูลหนี้สำหรับเจ้าหนี้หลังจากศาลมีคำสั่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *