ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจหอการค้าไทย เผย ตรุษจีนปีนี้ เงินสะพัด 58,398.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% ขยายตัวน้อยที่สุดในรอบ 7 ปี 

182 views

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 62 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีมูลค่าการใช้จ่ายราว 58,398.21 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.7% ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 56,860.60 ล้านบาท ถือว่าขยายตัวน้อยที่สุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 56 มาจากความกังวลด้านภาวะเศรษฐกิจ โดยผู้ที่มีรายได้น้อย ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศจีน

สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อาจจะต่อเนื่องถึงกลางเดือน ก.พ.2562 อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 8,000-10,000 ล้านบาท จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น้อยลง เพราะหลายหน่วยงานประกาศหยุดงาน ประกาศปิดโรงเรียน และเลี่ยงเข้ากรุงเทพฯ แต่ยังไม่กระทบการท่องเที่ยว และยอดการยกเลิกที่พักของนักท่องเที่ยว