สคร. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูงอย่างใกล้ชิด และเร่งแก้ไขอุปสรรคการเบิกจ่ายงบลงทุน หวังเบิกจ่ายเข้าเป้าไตรมาสสุดท้ายปี 62

177 views

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)
ได้มอบนโยบายในคราวตรวจเยี่ยม สคร. เมื่อวันที่
26 กันยายน 2562 ให้ สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยให้ สคร.
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งสัญญาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 169,883 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผน เบิกจ่ายสะสม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 11 เดือน (ต.ค. 61 – ส.ค. 62) จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 89,315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 8 เดือน (ม.ค. 62 – ส.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 80,568 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

สำหรับการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีโครงการขนาดใหญ่
ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้
มีโครงการขนาดใหญ่ ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1(ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 –ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่ง
สคร. ได้ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและได้ทำงาน
อย่างใกล้ชิดกับรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้าเพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ล่าช้า
รวมทั้งได้ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่มีแผนการเบิกจ่ายสูงให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories