สจล. งัด 8 ข้อเท็จจริง ชี้คนไทยเผชิญวิกฤติฝุ่น หวั่นเด็กและเยาวชนเสี่ยงกระทบระยะยาว

108 views

นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เสนอ 8 ข้อเท็จจริงที่กทม. จำเป็นต้องแจ้งประชาชนในวิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5 คือ 1.ขาดระบบการแจ้งเตือนมลพิษในเมือง 2.แนวคิดการพัฒนาภาษีฝุ่น 3.รถยนต์คือต้นเหตุหลัก สมาร์ททรานสปอเทชั่นคือทางออก 4.ระบุจุดเสี่ยงฝุ่นได้ไม่ยาก 5.หยุดสิ้นเปลืองน้ำเพราะสปิงเกอร์ไม่ช่วยอะไร 6.บิ๊กเดต้าช่วยได้แต่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 7.ภัยเงียบทำลายทรัพยากรมนุษย์ และ 8.นโยบายแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน แนะกทม. ยึดหลัก “รัฐรู้อย่างไร ประชาชนรู้อย่างนั้น” มุ่งตั้งศูนย์รวบรวมติดตามข้อมูลมลพิษทางอากาศ เน้นดูแลกลุ่มทารก เด็ก และเยาวชนอย่างใกล้ชิด ชี้วิกฤติฝุ่นแห่งชาติต้องผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาผ่านอำนาจกทม. สจล. รุดสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สะท้อนเจตนารมณ์เป็นรากฐานด้านนวัตกรรมของชาติ