สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการโทร. 1161 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563

532 views
สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ขยายเวลาออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พร้อมแนะนำให้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต เพราะง่าย สะดวก รวดเร็ว หากชำระภาษีไว้เกินให้ผูกกับระบบพร้อมเพย์จะได้ภาษีคืนเร็วกว่า

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เนื่องจากปีนี้กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด. 95) รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เสียภาษีและประชาชนใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร. 1161) เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชน กรมสรรพากรจึงได้เพิ่มเวลาการให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ (โทร. 1161) ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 08.30 – 20.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เสียภาษี และผู้ประกอบการ ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติและขอรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรขอแนะนำให้ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต และหากชำระภาษีไว้เกินขอให้ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนภาษี กับระบบพร้อมเพย์จะช่วยให้ได้ภาษีคืนเร็วขึ้นด้วย”
โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการรวบรวมสถิติการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาภาษี ในแต่ละวันทำการนั้น กรมสรรพากรพบว่าช่วงเวลาที่มีประชาชนนิยมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมากที่สุด คือ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ส่วนเวลาที่มีผู้ใช้บริการไม่มากนัก คือ เวลา 08.30 – 09.00 น. และ เวลา 16.00 – 18.00 น. จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสอบถามปัญหาภาษีทางโทรศัพท์ เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้บริการสอบถามจาก Chat Bot “น้องอารี” บนหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมาตรการภาษีช่วยผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID – 19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories