สรรพากร เปิดใช้ AI พัฒนาระบบภาษี หวังเพิ่มประสิทธิภาพและให้บริการได้ตลอดเวลา

328 views

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการให้บริการตอบคำถาม ผู้เสียภาษีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้เสียภาษีที่เพิ่มขึ้นในทุกปี กรมสรรพากรได้พัฒนาแชทบอท (Chatbot) “น้องอารี” ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร ซึ่งเป็นก้าวแรกของหน่วยงานภาครัฐที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

โดยระบบนี้จะทำให้ผู้เสียภาษีสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านภาษีอากรได้ง่าย ได้รับบริการทันทีโดยไม่ต้องรอคิว เป็นบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่นิยมค้นหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร สามารถดำเนินการทางภาษีได้อย่างถูกต้อง เป็นการยกระดับการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชน ส่งผลให้กรมสรรพากรได้รับรางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจ

จึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มีข้อสงสัยด้านภาษีอากร สามารถทดลองแชทคุยสอบถามปัญหาภาษีอากรกับน้องอารีได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้ “น้องอารี” มีทักษะการตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองและทำความเข้าใจกับผู้ที่มีปัญหาด้านภาษีอากรให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories