สวยงาม! ทอท.เปิดภาพความคืบหน้าสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2

1,219 views

บริษัทท่าอากาศยานไทย เปิดภาพล่าสุด ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ในโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ที่ขณะนี้มีความคืบหน้างานแล้วกว่า 88% โดยงานโครงสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ ยังเหลือเพียงงานด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และ การติดตั้งงานระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ และระบบสารสนเทศภายในอาคาร แต่ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การทดสอบความพร้อมเปิดให้บริการต้องเลื่อนออกไป แต่คาดว่าการทดสอบระบบจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 นอกจากนี้ทอท.คาดว่าเที่ยวบินและผู้โดยสารจะเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจนกลับมาเป็นปกติที่ระดับเดิมของปี 2562 ภายในเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้น ทอท. อาจต้องพิจารณาการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินดังกล่าวให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารต่อไป

ส่วนการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร ที่สนามบินดอนเมือง เพื่อรองรับผู้โดยสารกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ ได้ใช้เป็นพื้นที่จัดกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ คาดว่าอาคารดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *