สุริยะฯ สั่ง สมอ. ดูแลคุณภาพสินค้าให้ “ประชาชนปลอดภัย” หลังอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 ล้านบาท

93 views

นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน โดยให้เร่งแก้ปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราสินค้าในท้องตลาดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเหล็ก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำคัญในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือน ตลอดจนชิ้นส่วนของสินค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากนำเหล็กไม่ได้มาตรฐานมาใช้งาน อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าว

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเสริมว่า “ที่ผ่านมา สมอ. ได้ดำเนินการตรวจควบคุมการทำ นำเข้า และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเหล็กอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณการใช้เหล็กจำนวนมาก และยังคงมีแนวโน้มนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหล็กราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงมีปริมาณการผลิตและอุปทานส่วนเกินอยู่ในระดับสูง เพราะยังไม่สามารถส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากปัญหาสงครามการค้า ที่แม้ว่าจะส่งสัญญาณการผ่อนคลายความรุนแรงลง แต่ในภาพรวมยังคงมีผลกระทบอยู่ ทำให้มีโอกาสที่จะระบายเหล็กมายังตลาดอาเซียนและไทยมากยิ่งขึ้น สมอ. จึงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ National Single Window หรือ NSW รวมทั้งตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ และในท้องตลาดอย่างเข้มงวด

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ในช่วง Work from home สมอ. ได้ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท เป็นสินค้ากลุ่มเหล็กกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากเหล็กดังกล่าวถูกนำไปใช้งานจะส่งผลเสียหายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการนำเหล็กไปใช้งานเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ จึงขอเตือนไปยังประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เหล็กในการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านเรือน ขอให้ดูเครื่องหมาย มอก. ทุกครั้ง และควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาด้วย มิฉะนั้นจะเข้าข่ายคนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ แต่ผู้เสียหายคือเจ้าของบ้าน หรือประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้งานดังกล่าว สำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดย สมอ. จะตรวจสอบโดยละเอียด หากพบว่า มีการนำเข้าเหล็กไม่ตรงกับที่ได้รับใบอนุญาต จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories