อธิรัฐ เปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าA) สำหรับเรือส่งสินค้าโดยเฉพาะเป็นแห่งแรก

165 views

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าA) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกที่ให้บริการเป็นการเฉพาะสำหรับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง สามารถรองรับเรือขนาดระวางบรรทุกสูงสุด 3,000 DWT รองรับตู้สินค้าได้ถึง 300,000 ทีอียูต่อปี เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเรือ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นทางเรือ ส่งผลให้ต้นทุนภาคขนส่งโดยรวมของประเทศลดต่ำลง เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และมีส่วนช่วยสนับสนุนท่าเรือขนส่งสินค้าทางลำน้ำเอกชน และท่าเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยพื้นที่ฐานการผลิตสาคัญอาทิ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories