ออมสิน จัดสินเชื่อวงเงิน 50,000 ล้าน เสริมสภาพคล่อง SMEs

164 views

ธนาคารออมสิน เติมสภาพคล่องผู้ประกอบการ SMEs จัด “สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity” วงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50 ล้านบาท ลงทะเบียนได้ทันทีวันนี้! ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารออมสินได้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนและกระตุ้นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดให้บริการ สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity เป็นสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน วงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท สามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารฯ พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity เป็นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน โดยปัจจุบันมีสินเชื่อ SMEs ทั้งระบบ 4.20 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงินกู้ระยะยาว 50% หากต้องผ่อนชำระ 5 ปี เงินต้นเฉลี่ยผ่อนคืนธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ประมาณปีละ 400,000 ล้านบาท ดังนั้นธนาคารออมสินต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ต้องชำระเงินต้นให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยธนาคารออมสินพร้อมจ่ายเงินต้นแทน SMEs ทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่น มีวงเงินกู้ 50 ล้านบาท ชำระเงินต้น 10 ล้านบาท ธนาคารให้วงเงินกู้ 10 ล้านบาท โดย SMEs จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกกับธนาคารออมสินทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 6 ปี ปลอดเงินต้น 1 ปี เท่ากับมีระยะเวลาผ่อนเงินต้น 5 ปี เป็นการแบ่งเบาภาระ SMEs ได้สูงสุดถึง 6 ปี ซึ่งจะทำให้ SMEs มีสภาพคล่องดีขึ้น มีเงินลงทุนต่อได้ โดยมีเงื่อนไขคือเป็นลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ รัฐบาลสนับสนุนให้ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อนี้ได้ 100% อัตราดอกเบี้ยเท่ากับสถาบันการเงินเดิม ต่ำสุดไม่เกิน MLR-1% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.375% ต่อปี) วงเงินรวมสินเชื่อโครงการนี้ทั้งหมด 50,000 ล้านบาท

“สินเชื่อประเภทนี้ ธนาคารออมสินไม่ได้มุ่งให้มีการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เพียงแค่ต้องการเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ SMEs เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล” ดร.ชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีวงเงินเดิมที่สนับสนุน SMEs โดยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการลงทุน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและประหยัดพลังงานในโครงการสินเชื่อ Softloan : Transformation Loan เสริมแกร่ง (Softloan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) วงเงินรวมโครงการ 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินจะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในวงเงินสูงสุดรายละ 50 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลากู้ 7 ปี ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้มีเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนไปแล้วมากกว่าพันราย ในวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้มีการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ ผ่านโครงการสินเชื่อ Softloan ปี 2559 และปี 2560 ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีเม็ดเงินรวมในโครงการ 180,000 ล้านบาท สามารถช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 4% เป็นระยะเวลา 7 ปี ทุกโครงการสามารถปิดโครงการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกัน ธนาคารออมสินยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกขนาดผ่าน โครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ประกอบด้วย สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว และ สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว วงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและให้เงินทุนหมุนเวียนแก่ภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการใช้บัญชีเล่มเดียว อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3-4 เท่ากับ 6% และปีต่อไปเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MOR/MLR บวกสูงสุดไม่เกิน 1% (อัตราดอกเบี้ย MOR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี) ทั้งนี้ สามารถเลือกใช้ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันได้ บสย.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี เท่ากับ 7%

“ธนาคารออมสิน เชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฟันเฟืองในระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม SMEs เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกัน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายได้ในที่สุด” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories