อัพเดท!  การบินไทยจัดเที่ยวบินรับผู้โดยสารตกค้าง หลังท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

244 views

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินสู่โตเกียว (นาริตะ) เป็นปกติ หลังจากท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการเวลา 04.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562) เพื่อเป็นการเร่งขนส่งผู้โดยสารตกค้างในเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว (นาริตะ) บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบิน ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ ทีจี 640 เส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6409 เวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

2.เที่ยวบินที่ ทีจี 641 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6419 เวลาบินใหม่เป็นออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.

3.เที่ยวบินที่ ทีจี 642 เส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6429 เวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.50 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.10 น. (เวลาท้องถิ่น)

4.เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6439 เวลาบินใหม่เป็นออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories