อัพเดท!  การบินไทยจัดเที่ยวบินรับผู้โดยสารตกค้าง หลังท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

290 views

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินสู่โตเกียว (นาริตะ) เป็นปกติ หลังจากท่าอากาศยานนาริตะประกาศเปิดทำการเวลา 04.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันนี้ (วันที่ 13 ตุลาคม 2562) เพื่อเป็นการเร่งขนส่งผู้โดยสารตกค้างในเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว (นาริตะ) บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบิน ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ ทีจี 640 เส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6409 เวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

2.เที่ยวบินที่ ทีจี 641 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6419 เวลาบินใหม่เป็นออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.

3.เที่ยวบินที่ ทีจี 642 เส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6429 เวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.50 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.10 น. (เวลาท้องถิ่น)

4.เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทางโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6439 เวลาบินใหม่เป็นออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories