เตือนคนไทย ระวังนายหน้าเถื่อนหลอกทำงานต่างประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสื่อโซเชียลมีเดียที่มีการรายงาน เรื่อง รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติวีซ่ารูปแบบใหม่ เรียกว่า “วีซ่าการเกษตร” สามารถทำงานเกษตรอยู่ในออสเตรเลียได้ 3 ปี เดินทางกลับบ้านได้ปีละ 3 เดือน และเมื่อทำงานครบ 3 ปี สามารถสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร หรือ permanent residency ของออสเตรเลียได้ ทำให้คนไทยที่คิดเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวนมากเกิดความสนใจ จนมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการจองวีซ่าดังกล่าวตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน
ที่ประเทศออสเตรเลียได้ ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนว่า การยื่นขอวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียที่กำลังมีแผนดำเนินการอยู่นั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ และในขณะนี้ยังไม่มีการออกวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียให้แก่ผู้ใด รวมทั้งขอให้โปรดใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการโฆษณาจากองค์กร
หรือบุคคลใดที่อ้างว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่านี้ได้

“ขอให้คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน ลักษณะงาน และสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต จำนวน 125 บริษัท และขอให้คนหางานทุกคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย และได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ยังสามารถทำงานอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อนรวมทั้งป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาโดยตลอด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอให้แรงงานไทยระมัดระวังอย่าโอนเงินให้ผู้ใดโดยยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล และหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเงินสด ควรชำระผ่านธนาคารหรือแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อเข้าบัญชีผู้รับอนุญาตจัดหางานโดยตรง ที่สำคัญแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องแจ้งการเดินทาง
กับกรมการจัดหางานก่อนเดินทางทุกครั้ง และต้องเดินทางออกไปทำงานโดยผ่านด่านตรวจคนหางานที่ประจำอยู่ ณ ท่าอากาศยาน หากสาย/นายหน้าคนใดบอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่านด่านตรวจ ให้สันนิษฐานเลยว่าท่านกำลังถูกหลอกลวง โดยแรงงานไทยสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย 5 วิธี ดังนี้ 1.กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 2.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 3.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ 4.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ 5.คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเอง

“อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางานมีเจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินคดีผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 5 ตุลาคม 2564 มีการดำเนินคดีสาย นายหน้าเถื่อนแล้ว 96 ราย หลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น 205 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวน 17,879,617 บาท ซึ่งประเทศที่พบคนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สวีเดน และออสเตรเลีย ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories