เปิดทางการแล้ว!!! สถานีรถไฟลอยฟ้าในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ–ขอนแก่น

132 views

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขอนแก่นแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ – ขอนแก่น โดยได้กดปุ่มแพรคลุมป้ายเปิดสถานีขอนแก่นอย่างเป็นทางการ และเดินขึ้นสถานีรถไฟเพื่อติดตามชมนิทรรศการความคืบหน้าผลการดําเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ ก่อนจะ ขึ้นไปชานชาลาบนทางยกระดับ พร้อมนั่งรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีขอนแก่นไปยังสถานีท่าพระ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น มีระยะทางก่อสร้างรวมทั้งหมด 187 กิโลเมตร รวม 18 สถานี โดยเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และได้ทยอยเปิดให้บริการส่วนแรกได้แล้ว ซึ่งสถานีขอนแก่นถือเป็น 1 ใน 2 สถานีสำคัญที่ได้ก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าโดยก่อสร้างยกระดับสูงขึ้นจากพื้นดินต่อจากสถานีบ้านไผ่

“การเปิดให้บริการโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น และสถานีรถไฟลอยฟ้าจังหวัดขอนแก่นจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางโดยรถไฟมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอสับเปลี่ยนทาง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟในการเดินทาง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่น และหากโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นจาก 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาที และช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิม 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี”