เปิดวาร์ปจุดจำหน่ายหน้ากากผ้าบนสถานี BTS

136 views

จากการที่บริษัท​ ระบบ​ขนส่งมวลชน​กรุงเทพ​ จำกัด​ (มหาชน)​ หรือ​ รถไฟฟ้า​บีทีเอส​ ได้รณรงค์ให้ผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ใช้บริการนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการได้เข้าถึงหน้ากากผ้าที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม 

บริษัท​ฯ​ จึงเปิดโอกาสให้​ สมาคมฯ หรือผู้ประกอบการในการผลิตหน้ากากผ้าที่สนใจ ให้แสดงความประสงค์มาทางแอดมิน โดยบริษัทฯ​ จะจัดเตรียมพื้นที่ในการจำหน่ายให้บนสถานีโดยไม่มีค่าจ่าย

ทั้งนี้​ บริษัท​ฯ​ จะควบคุมราคา​ และคุณภาพของหน้ากาก ตามมาตรฐาน​ที่เหมาะสม​เท่านั้น