เปิดแล้วสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

248 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ ณ จุดกึ่งกลางสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่ผ่านมา การเปิดใช้สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 1 ได้ช่วยให้การคมนาคมขนส่งระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยในปี 2561  มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา สูงถึง 1.9 แสนล้านบาท โดยเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 78,000 ล้านบาท และมีจำนวนรถวิ่งผ่านประมาณ 230,000 คัน/ปี หรือโดยเฉลี่ย 630 คัน/วัน รัฐบาลจึงมีแนวคิดริเริ่มก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 ขึ้นอีกสะพานหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” ของไทยและเมียนมา เติมเต็มแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของอาเซียน โดยหลังจากเปิดใช้สะพาน คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี และปริมาณรถที่รถวิ่งผ่านจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10

สำหรับสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 กรอบวงเงินโครงการ 3,900 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่างานฝั่งไทยจำนวน 2,900 ล้านบาท และอนุมัติเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองแม่สอด เส้นทางตัดใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 งานก่อสร้างด่านพรมแดนฝั่งไทยและเมียนมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบการตรวจผ่านแดนใช้สถานที่ให้บริการประชาชนร่วมกัน เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น และงานก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อจากตัวสะพานในฝั่งเมียนมา มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 12 ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน ที่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่บ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 6 สายเมียวดี-กอกะเร็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 1 (AH1) ระยะทางรวมทั้งโครงการ 21.40 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางในฝั่งไทย 17.26 กิโลเมตร

และเส้นทางในฝั่งเมียนมา 4.14 กิโลเมตร ซึ่งได้ออกแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคานพื้นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ก่อสร้างด้วยวิธีคานยื่นสมดุล โดยเพิ่มส่วนยื่นออกไปทั้ง 2 ข้างของเสาตอม่อ พร้อมดึงลวดอัดแรงเพื่อต้านกับน้ำหนักของส่วนที่ยื่น และดึงลวดช่วงกลางในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนสุดท้าย เพื่อรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดให้เหมาะกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่ไม่ต้องใช้ค้ำยันจากพื้นด้านล่าง มีโคมไฟที่ผสมผสานศิลปะของทั้ง 2 ประเทศ ที่เป็นเอกลักษณ์ของสะพาน โดยนำลวดลายและความอ่อนช้อยของลายกนกศิลปะของไทย มาแต่งเติมสีสันตามแบบฉบับของประเทศเมียนมาคือสีทองและสีเขียว สร้างความสวยงามและสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง 2 ประเทศ

สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 จะเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดของสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 1 รองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ และส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามนโยบายของรัฐบาล

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories