เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3

196 views

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดโครงการ Future Generation Wealth Program ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 โดยลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Action Learning ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมั่งคั่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ตอบโจทย์เทรนด์การลงทุนและการบริหารธุรกิจยุคดิสรัปชั่น ช่วยสร้างนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุนและโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน

เอเซีย พลัส ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร Future Generation Wealth Program ขึ้น เพราะต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าในทุกมิติ จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการเงินการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทและผู้ประกอบการชั้นนำของไทยมากว่า 40 ปี ทำให้เห็นว่าหัวใจสำคัญที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จในการลงทุนและการบริหารธุรกิจ คือ การเปิดมุมมองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลก และศึกษานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยให้สามารถส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นถัดไป

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และประธานกรรมการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด กล่าวว่า “สำหรับโครงการ Future Generation Wealth Program รุ่นที่ 3 นี้ ทางเอเซีย พลัส และศศินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจร รวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำ ที่พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนกิจการให้เติบโต จนขึ้นเป็นแถวหน้าของอุตสาหกรรม และมุมมองจากนักลงทุนตัวจริงที่คร่ำหวอดในวงการ อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ ของสององค์กรชั้นนำในการนำเสนอหลักสูตรในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์การลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับเจ้าของธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ และยังเป็นโอกาสอันดีในการหาช่องทางการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค”

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ศศินทร์เชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ Future Generation Wealth Program ในการช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ ให้ครบครัน จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง หรือ Action Learning เปรียบเสมือนการเรียนลัด ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจต่างๆ ได้”

“การร่วมมือกันครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ที่มีความสอดคล้องกันอย่างมาก ศศินทร์ใช้แนวทางการสอนที่ต้องผสมผสานการลงมือทำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ต้องเป็นประโยชน์ที่นำไปปรับใช้ได้จริง สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการลงทุนและการบริหารจัดการธุรกิจในยุคนี้ ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก” คุณพารณ กล่าวเพิ่มเติม

ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างเอเซีย พลัสและศศินทร์ในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการต่อยอดให้ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าของศศินทร์ ผ่านประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส เพื่อขยายขอบข่ายการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อาจเป็นทั้งนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจ ให้เข้าสู่ตลาดเงินตลาดทุนและโลกธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

คุณพารณ มองว่า “นิสิตนักศึกษาของศศินทร์ในแต่ละปี มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนอยู่แล้วจากเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่เรามองว่า การเปิดโอกาสให้นิสิต หรือแม้แต่ศิษย์เก่า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับทีมงานเอเซีย พลัส ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการลงทุนแขนงต่างๆ และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งได้ดียิ่งขึ้น”

ด้าน ดร. ก้องเกียรติ กล่าวว่า “ความรู้ความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานและทางเลือกในการลงทุน จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories