แถลงการณ์ทวงถามหน่วยงานภาครัฐฯ มาตรการแก้ไขและเยียวยาผู้ประกอบการไทย

137 views

​จากการที่สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ได้ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังธุรกิจชะลอตัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ใน 3 ปัจจัยหลัก คือ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศลดลง, การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศลดลง และ คำสั่งชะลอการเดินทางของหน่วยงานภาครัฐฯ เหล่านี้ส่งผลต่อให้ธุรกิจให้บริการเช่ารถโดยสารในประเทศทรุดตัว

​ข้อมูลของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระบุว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยว Inbound ลดลง 30% รถรับส่งพนักงานโรงงานลดลง 25% และนักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลง 50% อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการค้าเสรี มีรถจากทุนต่างชาติเข้ามาวิ่งให้บริการเป็นจำนวนมาก ทิศทางและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวหันมาเดินทางด้วยตัวเองโดยผ่านช่องทางของเทคโนโลยีมากขึ้น จุดนี้ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้ เพราะไม่สามารถเก็บภาษีจากผู้ให้บริการได้

​สมาคมฯ จึงอยากทวงถามไปยังคณะรัฐบาลชุดใหม่ ถึงนโยบายหรือแผนรองรับการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ทั้งนี้สมาคมฯ ขอเรียกร้องและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขเยียวยาดังนี้

​1.ขอให้กระทรวงคมนาม สั่งการไปยังกรมการขนส่งทางบก เร่งสำรวจปริมาณรถโดยสารที่ให้บริการทั่วประเทศ และเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่มีว่าสอดคล้องกันหรือไม่ รวมไปเกณฑ์การอนุมัติรถจดทะเบียนรถโดยสารในปริมาณครั้งละมาก ๆ

​2.เร่งหามาตรฐานแทรกแซงค่าเงินบาทที่แข็งตัว ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง หันไปเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน

​3.เร่งหามาตรการรองรับสภาวะขาดทุนของผู้ประกอบการไทย เช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หรือพักชำระหนี้จากทุกธนาคาร 1 ปี เป็นต้น

​4.ขอให้ภาครัฐฯ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเดินทางเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ให้ประกอบการเช่ารถโดยสารทยอยปิดตัวลง หากหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความจริงใจในการร่วมกันแก้ไข เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการอีกหลายรายต้องเข้าสู่ภาวะ NPL และปิดตัวลงในที่สุด เหล่านี้คือสิ่งที่ทางสมาคมฯ ขอเรียกร้องมายังหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล ให้เล็งเห็นปัญหาและรีบออกมาแก้ไข ก่อนที่จะสายเกินไป ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories