แพลทินัม เดินหน้าคุมเข้มมาตรการเชิงรุก

141 views

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ภายใต้การบริหารของเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เดินหน้าคุมเข้มมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติในการป้องกัน โควิด-19 แบบเข้มข้นการ์ดไม่ตก ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 พร้อมจัด Big Cleaning Day เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2564 – 2 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสและอบโอโซนระบบปรับอากาศ ทั่วทั้งศูนย์การค้า ร้านค้าทั้งหมด และสำนักงาน

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนพนักงาน จากสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงได้เพิ่มระดับมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุด โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตราชเทวี และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และจับมือกับร้านค้าผู้เช่าทั้งหมดภายในศูนย์ จัด Big Cleaning Day โดยขอปิดบริการชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน คือวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 – วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสและอบโอโซนระบบปรับอากาศ ทั่วทั้งศูนย์การค้า ร้านค้าทั้งหมด และภายในสำนักงานอาคาร เพื่อให้ลูกค้ามีความสบายใจและมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้า ยังคงยืนยันในการให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันในเชิงรุก ได้แก่ การคัดกรอง การเฝ้าระวังติดตาม การรักษาความสะอาด ลดการสัมผัส รวมถึงการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่าน พร้อมให้ความร่วมมือกับสังคมส่วนรวม และพร้อมให้การสนับสนุน ร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของตามมาตรฐานของรัฐอย่างเคร่งครัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน