โรงแรมเชียงใหม่ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว เข้าตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นที่จะมาถึงนี้ โดยคุณปุณรดา ศิริภัคมงคล Exclusive Assistant Manager ทดลองเข้าใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา

โดยโครงการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจในหมู่พนักงาน ว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และถือเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้า ที่จะเข้ามาใช้บริการโรงแรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง และฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้อีกด้วย

On Trend

Related Posts