ไทยพาณิชย์ จัดทัพ 4 ผู้บริหารใหม่ดันธุรกิจธนาคารแห่งอนาคต

132 views

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว 4 คณะผู้จัดการใหญ่ เร่งกระบวนการปฏิรูปสู่เป้าหมาย 2020 ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งนวัตกรรม ปรับตัวเร็ว และบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้เดินยุทธศาสตร์ SCB Transformation มาเป็นเวลา 3 ปี ด้วยงบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน

ในปี 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์จึงริเริ่มในการนำวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า Agile Organization มาใช้เพื่อให้มีความสามารถในการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ความรวดเร็ว นวัตกรรม และวัฒนธรรมความเสี่ยง เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน

โดยได้วาง 4 ผู้บริหาร ระดับสูง ในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ให้ทำงานร่วมกันขับเคลื่อนวิธีการทำงานแบบใหม่ในลักษณะ Agile Organization มีการรุกธุรกิจใหม่ๆ เช่น การปล่อยกู้ผ่านช่องทาง digital ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง การหาพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ การนำ Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่เปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมพนักงานให้กล้าเรียนรู้ กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ นั่นเพราะในอนาคตอันใกล้ คู่แข่งของธนาคาร จะไม่อยู่ในรูปแบบของธนาคารดั้งเดิมอีกต่อไป แนวทางการทำธุรกิจ จากคู่แข่งใหม่ๆ จะมีความยืดหยุ่นสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็ว ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาดำเนินธุรกิจ