ไปรษณีย์ไทย ยืนยันพัสดุจากจีนปลอดภัย พร้อมระงับการให้บริการส่งพัสดุด่วนพิเศษ และส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไปอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆ ในมณฑลหูเป่ย ชั่วคราว

324 views

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงมาตรการด้านอาชีวอนามัยในส่วนของไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศที่มีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังเกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส ว่า ไปรษณีย์ไทย ได้ประสานกับการไปรษณีย์จีน เพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งการไปรษณีย์จีนได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และถุงไปรษณีย์ที่ส่งออกไปยังปลายทางต่างประเทศ ในส่วนของสายการบินที่ทำการลำเลียงสิ่งของมายังประเทศไทยนั้น ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องผู้โดยสารและห้องบรรทุกสัมภาระสินค้าบนอากาศยาน รวมไปถึงถุงไปรษณีย์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรักษาความสะอาดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคตลอดการทำงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ขอระงับการให้บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post) หรือพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และบริการโลจิสโพสต์ (Logispost World) หรือบริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไปยังปลายทางเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยังคงสามารถฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศอื่นๆ ได้ตามปกติ แต่อาจเกิดความล่าช้าในการนำจ่าย และอาจไม่มีการลงนามรับสิ่งของสำหรับบริการที่ต้องมีหลักฐานในการนำจ่าย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *