หลายหน่วยงานเร่งเยียวเหยื่อ ทหารคลั่ง กราดยิงที่โคราช

หน่วยงานภาคธุรกิจ การเงิน และประกัน ต่างเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุกราดยิงกลางใจเมืองนครราชสีมาอย่างเต็มที่

เริ่มจากธนาคารออมสิน ที่มี มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า และผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารเป็นกรณีเร่งด่วน ดังนี้

1.กรณีเสียชีวิต หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจะยกหนี้ให้ทั้งหมด และจะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

2.กรณีเสียชีวิต สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไป ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ตลอดสัญญา

3.กรณีบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือประชาชนทั่วไป ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศ 3 มาตรการเร่งด่วน โดย

1.กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01 % ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือ

2. กรณีบาดเจ็บสาหัส ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

3.พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast track) สำหรับลูกค้าที่เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวและทำประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการคุ้มนิรันดร์ เพื่อช่วยลดหรือปลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระธนาคารอยู่ในขณะนั้นตามเงื่อนไขความคุ้มครอง

ขณะที่ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสายกลยุทธ์องค์กร ทำงานร่วมกับ สายส่งเสริม และประกันภัยภูมิภาค

โดยให้สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา ติดตามช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในการนำระบบประกันภัย เข้าไปเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่

On Trend

Related Posts