“ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งรัดก่อสร้างรถไฟฟ้ากลางวันลดผลกระทบช่วงเคอร์ฟิว

38 views

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00น.-04.00 น. โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศฯ ทำให้ทำงานไม่ตรงตามเป้าหมาย ล่าช้ากว่าแผนนั้น ในส่วนนี้ให้ไปปรับแผนการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมปัญหา อุปสรรค ที่จะทำให้เกิดความล่าช้า และหากปัญหาที่จะเกิดขึ้นต้องมีการประสานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หน่วยงานนั้นๆจะต้องรีบแจ้งกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ช่วยประสานงานไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

“ที่มีหลายฝ่ายกังวลว่า ระยะเวลาการทำงานเหลือน้อย จากเดิมสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน พอมีประกาศทำให้เข้าพื้นที่ ก่อสร้างได้น้อยลง และส่งผลกระทบทำให้งานล่าช้านั้น ในเรื่องนี้เอกชนไม่ต้องกังวลเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องรวบรวบปัญหาอุปสรรคมาที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีสาธารณภัย ระเบียบราชการมีเรื่องการขยายระยะเวลาอยู่แล้ว ซึ่งหน่วยงานจะต้องดูตามข้อเท็จจริงประกอบระเบียบข้อกฎหมายมาประกอบหากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบที่เห็นชัดเจน”นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ล่าสุดทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้รายงานมาด้วยว่า สำหรับโครงการการสร้างรถไฟฟ้า ของ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิว รฟม. ได้แก้ปัญหา โดยได้ให้คู่สัญญางานก่อสร้างจัดทำแผนเร่งรัดงานก่อสร้างในช่วงกลางวันให้มากขึ้น

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวยอมรับว่า ขณะนี้ การก่อสร้าง รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ต่างได้รับผลกระทบ จากการประกาศเคอร์ฟิว นื่องจาก เอกชนทุกรายพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID -19 เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะเอกชน ที่รับงานก่อสร้างเท่านั้น แต่เอกชนทุกธุรกิจทุกกลุ่ม ต่างได้รับผลกระทบหมด ซึ่งประเด็นการก่อสร้างรถไฟฟ้า ก็เช่นเดียวกัน กรณีงานก่อสร้างล่าช้านั้น หากเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือ โรคระบาด ที่เป็นเหตุจำเป็น เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ภาครัฐก็จะมีมาตรการเยียวยา เช่นเดียวกัผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ วิศวกรรมและก่อสร้าง รฟม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทาง รฟม. อยู่ระหว่างการประสานงานขอความร่วมมือกับฝ่ายการจราจร และผู้รับเหมาก่อสร้างขอให้ปรับเวลาทำงานก่อสร้างมาอยู่ในช่วงเวลากลางวันมากขึ้นและจะลดกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงกลางคืนลงให้เหลือไม่ถึง 20% เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

โดยยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 กระทบการก่อสร้างจริง เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่สามารถทำงานได้ตามใบอนุญาตที่กำหนดให้ทำการก่อสร้างตั้งแต่ 22.00-04.00 น. แต่อย่างไรก็ตาม ทางรฟม.และผู้รับเหมาจะพยายามลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด รวมถึงจะเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึ้น หลังจากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว โดยยังคงเป้าหมายการเปิดให้บริการตามเดิมอยู่ สำหรับความคืบหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขณะนี้ สายสีเหลือง คืบหน้าแล้ว 53.76% สายสีชมพู คืบหน้าแล้ว 53.81% สายสีส้ม 56.86%.