LHFG ติดอันดับบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

123 views

นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) และนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100 Certificate” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561

ทั้งนี้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ที่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการลงทุนกับบริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีในระยะยาว พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories