AIS ร่วมกับ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ/ส่งฟรี

109 views

AIS ร่วมกับ กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดย จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ/ส่งฟรี ระหว่างเวลา 08.00-24.00 น. ณ 6 จุดพักคอย ที่กองอำนวยการร่วมฯ กำหนดไว้ ประกอบด้วย สะพานพระรามแปด, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, บ้านพิษณุโลก, บ้านมนังคศิลา, วัดเทพศิรินทร์, สนามม้านางเลิ้ง ไปส่ง ณ จุดคัดกรอง

ส่วนในวันที่ 6 พ.ค. จะมีการเปิดให้บริการ Free WiFi สำหรับลูกค้าโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด

ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงกดค้นหาสัญญาณ WiFi และเลือกใช้งาน Free WiFi by AIS จากนั้น ลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมบริเวณเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และบริเวณพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบคลุมพื้นที่แยกกัลยาณไมตรี ถนนสนามไชย
ถึงแยกท้ายวัง ตลอดจนบริเวณสะพานช้างโรงสี ไปจนถึงบริเวณสะพานมอญ

นอกจากนี้ ยังได้ขยายเครือข่ายมือถือให้สามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า 5 เท่าในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย