IRPC ทุ่ม 1.33 หมื่นล้าน ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็น Euro V ลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ

IRPC ขานรับนโยบายภาครัฐ เตรียมงบ 13,300 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซล Euro V เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมทั้ง PM 2.5 พร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2567

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (Ultra Clean Fuel Project: UCF) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศตามมาตรฐาน Euro V ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว
ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว

นายชวลิต กล่าวว่า โครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งจะพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2567 เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถแปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามมาตรฐาน Euro V ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด โครงการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับลดกำมะถันในน้ำมันดีเซล จะช่วยลดการระบายมลพิษจากไอเสีย ไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้การระบายมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลงตามไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนไทยทุกคน

IRPC invests 13.3 billion Baht for Euro V Diesel upgrade to reduce particle pollution.

IRPC acted in accord with the government’s policy, investing 13,300 million Baht to improve the refinery efficiency and Diesel quality to achieve Euro V standards. The project strengthens the company’s core competency, saves the environment and reduces the particle pollution including PM 2.5. The commencement of plant operation is expected in 2024.

Mr. Chawalit Tippawanich, President and Chief Executive Officer of IRPC Public Company Limited or IRPC said that the Board of Directors approved the investment in the refinery efficiency and Diesel quality improvement to comply with Euro V standards or Ultra Clean Fuel Project (UCF) in accordance with the Ministry of Energy’s policy determining that Diesel distribution must meet Euro V standards from 1 January 2024 onwards. The project would reduce the particle pollution especially PM 2.5 and complies with the company’s strategy to enhance long-term competitive advantage.
The Environment Impact Assessment (EIA) has been granted by the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP).

Mr. Tippawanich also said, “The investment cost is approximately 13,300 million Baht and the commencement of plant operation is expected in early 2024. Once the project is complete, the company will be able to efficiently convert the entire high-sulfur Diesel to low-sulfur Diesel following Euro V standards.
The project is one another successful step of environmentally friendly business. The fuel sulfur level reduction will help achieve real-world emission reductions including carbon monoxide, hydrocarbon, nitrogen oxide and particle matters. As such, the atmospheric emissions decrease and most importantly, it reduces the risks of health issues.

หน่วยงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
Email: Chanida.s@irpc.co.th; Suphara.s@ripc.co.th; Pimkamon.p@irpc.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories