MEA ร่วมกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 จัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทย

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมเปิดนิทรรศการพระปิยมหาราชเจ้าดุจประทีปทอง ไฟฟ้าไทยสว่างเรืองรอง สถิตในใจไทยนิรันดร์ เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปการด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2427 และถือกำเนิดกิจการไฟฟ้าไทยที่สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดย MEA ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งอันยาวนาน ได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ถือเป็นการไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพ ฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ อายุยาวนาน 62 ปี มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และรับความองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เข้าชมจะได้พบกับโซนจัดแสดงทั้งหมด 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 คือ ‘สมเด็จพระปิยมหาราช’ พระบารมีล้นเกล้าชาวประชา
โซนที่ 2 คือ จากแสงแรกแห่งสยาม สู่แสงไฟสว่างไสวทั้งประเทศ
โซนที่ 3 คือ แรกมีไฟฟ้าในสยามประเทศ
โซนที่ 4 คือ พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวง
สำหรับการจัดแสดงทั้งหมดเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต้นกำเนิดกิจการไฟฟ้าไทย ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ การจำลองบรรยากาศของไฟฟ้าสามเสน และไฟฟ้าวัดเลียบที่เป็นสถานที่สำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจนการสัมผัสเรื่องราวของรถรางในอดีตที่การไฟฟ้านครหลวงได้เคยเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล และได้เก็บรักษาเพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้แล้ว MEA ยังได้ดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวง โดยใช้อาคาร 1 การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ ซึ่งเป็นที่ทำการแห่งแรกของ MEA โดยจะจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงการวิวัฒนาการมาสู่ระบบพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่มีความสนุกสนาน และตื่นตาตื่นใจ โดยจะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ารับชมเร็ว ๆ นี้

สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการพระปิยมหาราชเจ้าดุจประทีปทอง ไฟฟ้าไทยสว่างเรืองรอง สถิตในใจไทยนิรันดร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563 (หยุดทุกวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถรับชมการแสดง และกิจกรรมด้านดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศไทย ภายในส่วนจัดแสดงอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.30 น. นอกจากนี้ ยังพบกับการแสดงพิเศษในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช เชิญรับชมการแสดงละครเรื่อง เงาะป่า จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts