PEA เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

330 views

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง ระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ที่กำลังเคลื่อนผ่านประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดดินสไลด์บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าขาด และในบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงใกล้ระดับมิเตอร์ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่แก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบได้ในอีก 2 – 3 วัน เนื่องจากยังมีฝนตกอยู่ตลอดและเกิดดินสไลด์ ทำให้ยากลำบากต่อการเข้าพื้นที่ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมทีมงานเพื่อรีบดำเนินการจ่ายไฟให้ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด พร้อมนี้ได้จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Mobile Generator) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *