ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 3 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้
ULG = 28.96 บาทต่อลิตร
GSH95 = 21.55 บาทต่อลิตร
E20 = 20.04 บาทต่อลิตร
GSH91 = 21.28 บาทต่อลิตร
E85 = 17.99 บาทต่อลิตร
ดีเซล = 22.19 บาทต่อลิตร
HSD-B10 = 19.19 บาทต่อลิตร
HSD-B20 = 18.94 บาทต่อลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.64 บาทต่อลิตร
โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ด้าน บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +60 สต. ยกเว้น E85 +40 สต. กลุ่มดีเซลทุกชนิด +50 สต. โดยราคาดังนี้
GSH95S EVO =21.55 บาทต่อลิตร
GSH91S EVO =21.28 บาทต่อลิตร
GSH E20S EVO =20.04 บาทต่อลิตร
GSH E85S EVO =17.99 บาทต่อลิตร
Hi Diesel B20S =18.94 บาทต่อลิตร
Hi Diesel S B10 = 19.19 บาทต่อลิตร
Hi Diesel S =22.19 บาทต่อลิตร
Hi Premium Diesel S =26.66 บาทต่อลิตร
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *