กสทช. เดินหน้าพัฒนาระบบ Mobile ID “แทนบัตร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ กรมสรรพากร , บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ , และ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่องการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิคส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile ID) หรือ “แทนบัตร”

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช. ได้ร่วมทดสอบระบบ “แทนบัตร” กับ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) และ ธนาคารกรุงเทพ ในขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำระบบ”แทนบัตร” ไปประยุกต์ใช้ตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ล่าสุดได้เตรียมความพร้อมขยายการทดสอบ ทดลอง ให้กับประชาชน และขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ คาดว่า จะสามารถทยอยเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบ”แทนบัตร” ได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ ในภารกิจของ กรมสรรพากร , กสท โทรคมนาคม​และ ไปรษณีย์ไทย นอกจากนี้ จะหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ (ETDA) ในการพัฒนามาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล ไอดี ที่ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมธนาคาร และ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ต่อไป โดยยกตัวอย่าง ในอนาคตจะมีการนำระบบนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการเก็บข้อมูลการชำระเงินค่าโทรศัพท์รายเดือน มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคาร สำหรับกลุ่มผู้ค้าในตลาดต่าง ๆ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากร จะนำระบบ”แทนบัตร”มาใช้สำหรับการพัฒนาระบบการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น และต่อยอดไปยังระบบบริการอื่น ๆ เช่น ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิคส์ และ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น คาดว่าจะนำมาใช้ให้เร็วที่สุดประมาณกลางปีนี้

ด้านพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
กล่าวว่า จะนำ “แทนบัตร” มาพัฒนาบริการออนไลน์ โดยเฉพาะการบริการที่จำเป็นกับการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการ

ขณะที่นายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า กำลังเร่งพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ โดยนำ”แทนบัตร” มาใช้เรื่องการพิสูจน์ และ ยืนยันตัวตน และการแสดงข้อมูลการเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง เช่น การลงนามรับ-ส่ง พัสดุไปรษณีย์ ต่าง ๆ เป็นต้น

On Trend

Related Posts