การท่องเที่ยว เผยต่างชาติสนใจร่วมโครงการเที่ยวแบบ ASQ แล้ว 200 ราย!

368 views

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้รายงานนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการเตรียมเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย ในลักษณะการ MOU กับเมืองที่ไม่มีการระบาดของโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 28 วัน / ล่าสุดมีบริษัทเอกชนเสนอความต้องการนำนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์กว่า 200 ราย เข้ามาในประเทศไทย โดยจะขอเข้ากักตัวที่โรงแรมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล หรือ ASQ ในจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 14 วัน ในรูปแบบภูเก็ตโมเดล ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงฯกำลังพิจารณา ความพร้อมของโรงแรม บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงทำประชาพิจารณ์มาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดถัน เพื่อวางเป็นโมเดลสำหรับอีก 6 จังหวัด โดยจะรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้( 1 กันยายน ) และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้ต่างชาติเข้ามาได้ในเดือนตุลาคม

สำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรองตั้งแต่ต้นทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง และต้องตรวจอีกครั้งด้วยวิธี SWAP เมื่อเข้าประเทศ จากนั้นต้องกักตัว 14 วัน แบบ ASQ ในจังหวัดที่ร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการตรวจหาเชื้อเป็นระยะ หากพบว่าปลอดเชื้อก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นได้ แต่หากจะเดินทางไปจังหวัดอื่น จะต้องตรวจเชื้อ และกักตัวอีก 7 วันในพื้นที่ดังกล่าว ถ้าไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอื่นๆได้

ส่วนกองถ่ายภาพยนต์จากต่างประเทศ ที่ต้องการเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ล่าสุด นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เตรียมนำระเบียบปฏิบัติ เสนอที่ประชุม ศบค. ในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นมีราว 5-6 กองถ่ายทำ จากประเทศในเอเชีย คาดว่าจะเริ่มเข้ามาได้ในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าประเทศตามที่ ศบค.กำหนด และอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐบาลไทย

ภาพประกอบจาก Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *