รฟม. เปิดให้บริการที่จอดมอเตอร์ไซค์ 5 บาท/4ชม. สถานี MRT ลาดพร้าว ตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้

156 views

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดให้บริการที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณ ชั้น G อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานี MRT ลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยคิดอัตราค่าบริการ 5 บาท/4 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และกำหนดเวลาได้ ทั้งนี้ อาคารจอดรถดังกล่าวเปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00 น. – 01.00 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.mrta.co.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร.0 2716 4000 ต่อ 2320,2325