อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจติดตามความคืบหน้าท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคม

130 views

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือท่าช้าง , ท่าเรือราชินี และท่าเรือท่าเตียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เน้นย้ำทุกท่าเรือจะต้องมีห้องน้ำ ไว้สำหรับบริการประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม เพื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคม 2564

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือโดยสาร เพื่อยกระดับการให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ ซึ่งขณะนี้การพัฒนาท่าเรือทั้ง 3 ท่าเรือ มีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วโดยมีความคืบหน้า ดังนี้

1.ท่าเรือท่าช้าง ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 61.17 ช้ากว่าแผนร้อยละ 38.83
2.ท่าเรือท่าเตียน ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 50.8 ช้ากว่าแผนร้อยละ 47.23
3.ท่าเรือราชินี ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 22 ช้ากว่าแผน ร้อยละ30

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการจัดหาแรงงานมาเพิ่มเติม และจัดทำแผนเร่งรัดงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดภายในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และการรักษาทำความสะอาดในสถานที่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมถึงเข้มงวดป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories