March 11, 2019

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถเบื้องต้น 20 รายการฟรี!! ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” หรือ จุดบริการ “อาชีวะอาสา” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2562

Read More »