May 21, 2020

สนพ. เผยการใช้ไบโอดีเซลเดือนมีนาคม อยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเล็กน้อย สำหรับการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงกว่าล้านลิตรต่อวัน จากมาตรการล็อกดาวน์

Read More »