BIZTALK : EV Station Pluz รุกตลาดสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเต็มสูบ

ติดตามแผนการขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของ OR และทิศทางธุรกิจหลัง OR เตรียมเรียกเก็บค่าชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 1 ส.ค.นี้ กับ ภาณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง ผู้อำนวยการโครงการ EV Station Pluz บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (OR)