รฟม. ต้อนรับกรมราง ติดตามความคืบหน้าโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับนายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการก่อสร้าง และความคืบหน้าการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะฯได้เดินทางไปลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ณ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสถานี รฟม. จากนั้นได้เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยร่วมทดสอบขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) จากสถานีกลันตันไปยังสถานีศรีอุดม และในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะฯเดินทางไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการ ฯ ณ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสถานีหลักสี่ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ มีความก้าวหน้างานโยธา 95.94% โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้างานโยธา 94.99% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 93.99% ความก้าวหน้าโดยรวม 94.56% และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้างานโยธา 91.74% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 89.39% ความก้าวหน้าโดยรวม 90.55% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”