สกนช.ย้ำยังไม่ยกเลิกประเภทน้ำมัน แก๊สโซฮอล 91 – E85

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่ารัฐจะยกเลิกประเภทการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินคือ แก๊สโซฮอล 91 และ E85 นั้น ขอแจ้งว่ายังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทน้ำมัน และยังยืนยันว่าน้ำมันที่จำหน่วยในท้องตลาดทุกประเภทยังมีครบทุกชนิด

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงลดชนิดน้ำมันนั้น จะถูกกำหนดภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2022) ซึ่งเป็นแผนส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติ และอยู่ระหว่างการจัดทำ

On Trend

Related Posts