กทม.- บีทีเอส ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) และ นายพนา อังกาบ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT รถไฟฟ้าสายสีทอง โครงการป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีคณะผู้บริหารสจส. และผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมต้อนรับ ณ อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *